close menu menu

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROWwg stanu na dzień 31.10.2019: 206 618,57 zł (wg stanu na dzień 27.11.2019: 902 435,91 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.10.2019 7 436 887,63 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 3 454 701,85 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 3 982 185,78 zł

3.  Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.10.2019:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii L wg stanu na dzień 31.10.2019: 7 299 100,00 zł