close menu menu

Zmiany w składzie Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Informujemy, iż z dniem 18 listopada 2019 r. skład Zarządu został uzupełniony o Pana Ovais Siddiqui w randze Wiceprezesa Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

W związku z powyższym skład Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest następujący:

Kazimierz Dziełak – Prezes Zarządu
Ovais Siddiqui – Wiceprezes Zarządu
Adam Kuszyk – Członek Zarządu
Dariusz Łachowski – Członek Zarządu