2011.2019

Zmiany w składzie Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Informujemy, iż z dniem 18 listopada 2019 r. skład Zarządu został uzupełniony o Pana Ovais Siddiqui w randze Wiceprezesa Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

W związku z powyższym skład Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest następujący:

Kazimierz Dziełak – Prezes Zarządu
Ovais Siddiqui – Wiceprezes Zarządu
Adam Kuszyk – Członek Zarządu
Dariusz Łachowski – Członek Zarządu

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500