close menu menu

Zmiany w składzie Zarządu spółki Capital Service S.A.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 października br. Pan Adam Kuszyk, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, pozostając w organie zarządzającym w roli Członka Zarządu. Natomiast funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 01 listopada br. Panu Kazimierzowi Dziełakowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu i założycielowi Spółki.

 

 

W związku z powyższymi zmianami od dnia 01 listopada 2019 r. r. skład Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest następujący: 
Kazimierz Dziełak – Prezes Zarządu
Adam Kuszyk – Członek Zarządu
Dariusz Łachowski – Członek Zarządu