close menu menu

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

Informujemy, iż z dniem 01 grudnia 2019 r. Pan Adam Kuszyk – kilkuletni Prezes Zarządu Spółki, od listopada br. jego Członek, został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Capital Service S.A.

Poniżej przedstawiamy aktualny skład organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

Kazimierz Dziełak – Prezes Zarządu,
Ovais Siddiqui – Wiceprezes Zarządu,
Dariusz Łachowski – Członek Zarządu.

RADA NADZORCZA

Adam Kowalczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Grzegorz Dziełak – Członek Rady Nadzorczej,
Jadwiga Suchecka – Członek Rady Nadzorczej,
Adam Kuszyk – Członek Rady Nadzorczej.