close menu menu

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.12.2019: 1 350 410,92 zł ( wg stanu na dzień 29.01.2020: 1 658 504,28 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2019 7 102 699,38 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 2 387 129,77 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 4 715 569,61 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2019:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii K wg stanu na dzień 31.12.2019: 5 914 000,00 zł