close menu menu

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.01.2020 146 981,87 zł (wg stanu na dzień 27.02.2020: 549 515,01 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.01.2020 5 927 781,31 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 2 284 812,95 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 3 642 968,36 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.01.2020:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii L wg stanu na dzień 31.01.2020: 5 035 100,00 zł