close menu menu

Apel branży pożyczkowej do Prezesa Rady Ministrów

My-podpisani niżej przedstawiciele organizacji samorządowych, reprezentujących rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych-zwracamy się do polskiego Rządu, w tym do Projektodawców ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z apelem o rezygnację z przepisów drastycznie obniżających limit pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego ze względu na negatywne, gospodarcze i społeczne skutki tej zmiany.

W pełni rozumiemy konieczność podjęcia działań wspierających konsumentów, którzy w związku z panującą pandemią koronawirusa mogą mieć przejściowe problemy finansowej problemy z terminową spłatą zobowiązań. Dlatego zmyślą o tych klientach instytucje pożyczkowe, zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego oraz Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych, niezwłocznie wypracowały pakiet działań pomocowych, który obejmuje m.in. czasowe zawieszenie spłaty rat, obniżenie ich wysokości, przesunięcie daty spłaty pożyczki oraz niepobieranie odsetek karnych za zwłokę w płatności zobowiązania.

Otwórz pełny tekst  apelu branży pożyczkowej do Prezesa Rady Ministrów