close menu menu

Apel ZPF do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wystosował apel do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i innych najważniejszych organów/instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy w Polsce o wsparcie rynku obligacji korporacyjnych, który w czasie pandemii choroby COVID 19 znalazł się w dramatycznym położeniu, a konsekwencje braku możliwości płynnego regulowania zobowiązań z obligacji będę miały dalekosiężne i szerokoaspektowe konsekwencje.

APEL o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych oraz wsparcie polskich emitentów w zbliżających się wykupach obligacji