close menu menu

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii K

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2020: 1 257 793,84 zł (wg stanu na dzień 29.04.2020: 1 548 697,23 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2020 3 785 735,12 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 1 700 701,35 zł
b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 2 085 033,77 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.03.2020:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii K wg stanu na dzień 31.03.2020: 4 045 000,00 zł