close menu menu

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii L

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.04.2020: 138 020,75 zł (wg stanu na dzień 28.05.2020: 390 232,48 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 30.04.2020 3 859 018,16 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 1 600 375,29 zł
b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 2 258 642,87 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 30.04.2020:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii L wg stanu na dzień 30.04.2020: 3 526 100,00 zł