close menu menu

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii K

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2020: 392 416,10 zł (wg stanu na dzień 20.07.2020: 574 638,48 zł)

2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 30.06.2020 3 312 748,80 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 1 061 730,68 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 2 251 018,12 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 30.06.2020:

4. Łączna wartość istniejących obligacji serii K wg stanu na dzień 30.06.2020: 2 413 000,00 zł