close menu menu

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii L

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A. w restrukturyzacji:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.07.2020: 94 940,72 zł (wg stanu na dzień 27.08.2020: 821 749,43 zł)
2. Wartość kapitału udzielonych pożyczek pozostałego do spłaty wg stanu na dzień 31.07.2020 3 424 917,23 zł, w tym:

a) Pożyczki nieprzeterminowane i przeterminowane maksymalnie o 7 dni: 1 050 653,82 zł

b) Pożyczki przeterminowane powyżej 7 dni: 2 374 263,41 zł

3. Szacowana wartość nominalna (niedyskontowaną) wszystkich spłat (kapitał + prowizje + odsetki + pozostałe koszty) z udzielonych pożyczek pozostała do spłaty wg stanu na dzień 31.07.2020:


4. Łączna wartość istniejących obligacji serii L wg stanu na dzień 31.07.2020: 2 718 100 zł