close menu menu

Obligacje serii L spółki Capital Service S.A. – zgoda Emitenta na uchwałę podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy z dnia 13 sierpnia 2020 r.

W związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy Obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A., które miało miejsce w dniu 13 sierpnia 2020 r. oraz podjętą w ramach niniejszego Zgromadzenia uchwałą w przedmiocie braku zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu, zgodnie z właściwymi postanowieniami warunków emisji Obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A., Spółka składa stosowne oświadczenie, o treści załączonej do niniejszego komunikatu  „Oświadczenie Emitenta Obligacji serii L”.

Pełna treść protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy znajduje się w załączonym pliku „Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy”