close menu menu

Informacja na temat rozliczania części kosztów kredytu

Szanowni Klienci CAPITAL SERVICE S.A.,

przedstawiamy informacje na temat rozliczania części kosztów kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego przed dniem 11 września 2019 roku:

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o rozliczenie kosztów kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty w trybie reklamacyjnym:

• elektronicznie – na adres e-mail: kontakt@kredytok.pl

• telefonicznie – pod numerem telefonu: 601 500 500

• listownie – na adres: CAPITAL SERVICE S.A., ul. J. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka

Zwrot części kosztów kredytu następuje na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę albo przekazem pocztowym.