close menu menu

Capital Service S.A. jako Mała Instytucja Płatnicza (MIP)

Capital Service S.A. jako Mała Instytucja Płatnicza

W lutym 2022 r. Capital Service S.A. złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis Spółki do rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez KNF. Zasady działania Malej Instytucji Płatniczej regulowane są ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. W dniu 19 kwietnia 2022 r. Capital Service S.A. została wpisana do rejestru MIP pod numerem MIP 140/2022. Spółka zamierza działać w ramach hybrydowej instytucji płatniczej, a usługi płatnicze, obok aktualnie oferowanych usług, produktów finansowych będą wzbogacać ofertę Spółki. Aktualnie, Capital Service S.A. intensywnie pracuje nad szczegółami usług, które poszerzą wachlarz możliwości dla Klientów oraz rozwiną i uatrakcyjnią ofertę Spółki.

Czym jest i co oferuje Mała Instytucja Płatnicza?

Dysponując statusem MIP, Capital Service S.A.  może zajmować się świadczeniem szerokiego spektrum usług płatniczych. MIP pozwala na prowadzenie działalności hybrydowej, czyli poza wspomnianymi usługami płatniczymi, można bez większego problemu świadczyć także usługi niefinansowe.

Jakie usługi płatnicze może świadczyć MIP i jakie są ograniczenia?

Podstawową zaletą jest to, że MIP pozwala na wdrożenie własnego systemu płatności. Takie rozwiązanie będzie szczególną zaletą przy różnego typu Marketplace. Oprócz tego możliwe staje się prowadzenie rachunków płatniczych. MIP może przechowywać środki użytkowników, a także realizować transakcje płatnicze. Na rachunku danego klienta nie może być jednak kwota wyższa niż 2000 EUR i większa niż 1 500 000 EUR w ciągu miesiąca. Ponadto MIP może wykonywać transfery pieniężne. W tym zakresie chodzi głównie o przelewy, ale możliwe są również polecenia zapłaty.