close menu menu

Capital Service S.A. jako Mała Instytucja Płatnicza (MIP)

W lutym 2022 r. Capital Service S.A. złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpis Spółki do rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Formuła, zasady działania Malej Instytucji Płatniczej regulowane są ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. W dniu 19 kwietnia 2022 r. Capital Service S.A. została wpisana do rejestru MIP pod numerem MIP 140/2022. Spółka zamierza działać w ramach hybrydowej instytucji płatniczej, a usługi płatnicze, obok aktualnie oferowanych usług, produktów finansowych będą wzbogacać ofertę Spółki. Aktualnie, Capital Service S.A. intensywnie pracuje nad szczegółami usług, które poszerzą wachlarz możliwości dla Klientów oraz rozwiną i uatrakcyjnią ofertę Spółki.