close menu menu

Capital Service S.A. zostało Członkiem PONIP

Jest nam bardzo miło poinformować, że z dniem 01 lipca 2022 r. CAPITAL SERVICE S.A. wstąpiła w szeregi Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Głównym celem PONIP jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie interesów jej członków wobec administracji publicznej, związków zawodowych oraz innych instytucji. PONIP reprezentując swoich Członków, w ramach posiadanych kompetencji, prowadzi dialog z różnymi instytucjami, organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej, samorządowej, podejmuje inicjatywy, przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą branżą finansową. Aktywność PONiP na wielu płaszczyznach, idące za tym doświadczenie i bogata znajomość rynku finansów oraz  liczne grono zrzeszonych podmiotów to niewątpliwe walory, które liczymy, że przyczynią się do rozwoju naszego biznesu!