close menu menu

Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

Ideą funkcjonowania Koalicji jest promocja dobrych praktyk w rekrutacji oraz wspólne budowanie wysokich standardów w tym zakresie. Głównym celem jest  dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji, które zostały opisane w Kodeksie Dobrych Praktyk.

Koalicjanci, to firmy:

  • które szanują osoby aplikujące, ich czas i zaangażowanie
  • które są otwarte na przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom
  • które wdrożyły lub starają się wdrożyć rozwiązania ułatwiające kontakt z kandydatami
  • dla których ważna jest opinia kandydatów
  • którym zależy na swoim wizerunku jako pracodawcy
  • które dobrowolnie i świadomie przystąpiły do inicjatywy
  • które przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji

Nasza Spółka dołączyła do „Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji” w lipcu 2015 roku po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji. W ramach przyjętych zasad promujemy oraz stosujemy dobre praktyki rekrutacji. Zapewniamy kandydatom jasny i profesjonalny proces rekrutacyjny.

Stosowanie dobrych praktyk nie jest jednie przejawem świadomej organizacji biznesu, ale zapewnieniem dodatkowych korzyści dla kandydatów. Posiadamy dostęp do centrum wiedzy, najnowszych trendów Employer Branding i najlepszych praktyk z innych organizacji. Dzięki nim możemy dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, a także sprawić, że kandydat będzie czuł się doinformowany na każdym etapie procesu.