close menu menu

Apel FRRF ZPF do propozycji ustaw antykryzysowych UOKiK

Apel o rezygnację z przyjęcia przepisów: Art. 8d –8f projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Drastyczne ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uważamy za nieuzasadnione i będzie generować szereg poważnych, negatywnych skutków, wbrew pozytywnym założeniom, stawianym przed pakietem ustaw antykryzysowych.

W ostatecznym rachunku, wdrożenie propozycji UOKiK spowoduje zwiększenie kosztów niezbędnego wsparcia ze środków publicznych, poważne ograniczenie obrotu w polskiej gospodarce, obniżenie jej potencjału i zdolności do odtworzenia sprawności jej procesów po ustaniu pandemii.

Otwórz pełny tekst „Apel FRRF ZPF do propozycji ustaw antykryzysowych UOKiK”