close menu menu

Apel Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Związku Przedsiębiorstw do Ministra Finansów.

Publikujemy skierowany wczoraj do Ministra Finansów, wspólny apel Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Związku Przedsiębiorstw Finansowych o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 dla przedsiębiorców działających w branży i zapewniających stabilność polskiego systemu finansowego.

W dokumencie tym, stworzonym na bazie ankiety wypełnionej w ostatnich dniach przez przedstawicieli sektora instytucji pożyczkowych, wyrażamy gotowość podejmowania i prowadzenia działań wspierających pożyczkobiorców. Możliwość realizacji tych działań przedstawiamy w piśmie jako warunkowaną wprowadzeniem instrumentów, które umożliwią instytucjom finansowym utrzymanie płynności. W przeciwnym razie nie tylko nie będziemy w stanie wspierać naszych klientów, ale także utrzymać kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy i regulować naszych zobowiązań.

W piśmie podkreślana jest również otwartość branży na dialog z sektorem publicznymi celem wspólnego wypracowania mechanizmów, które zabezpieczą klientów instytucji pożyczkowych, ale również będą mitygować ryzyko upadłości całego sektora.

Szczegóły w załączonym dokumencie „Apel Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Związku Przedsiębiorstw do Ministra Finansów”.