Animator rynku

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000304374, kapitał zakładowy w wysokości 1.851.500 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) (w całości wpłacony), NIP: 5252423576.

Adres Biura Maklerskiego

Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88