Raporty bieżące Capital Service S.A.

Nr. raportu Data Raport Pobierz
6/2017 2017-07-25 Korekta raportu bieżącego nr 1/2017 Pobierz
5/2017 2017-06-08 Emisja obligacji serii I Pobierz
4/2017 2017-05-15 Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. Pobierz
3/2017 2017-04-28 Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny za rok obrotowy 2016 Pobierz
2/2017 2017-02-14 Skonsolidowany Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. Pobierz
1/2017 2017-01-31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r. Pobierz
18/2016 2016-11-17 Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej Capital Service za III kwartał 2016 roku Pobierz
17/2016 2016-09-06 Skonsolidowany Raport półroczny za pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego 2016 (uwzględniający również dane za II kwartał 2016 r.) Pobierz
16/2016 2016-09-02 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2016 r. (uwzględniającego również dane za II kwartał 2016 r.) Pobierz
15/2016 2016-08-02 Emisja oraz przydział obligacji serii H Pobierz
13/2016 2016-05-15 Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. Pobierz
12/2016 2016-05-13 Pierwszy dzień notowania obligacji serii B i obligacji serii C Pobierz
11/2016 2016-05-06 Realizacja prognoz finansowych Pobierz
10/2016 2016-05-06 Wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na Catalyst Pobierz
9/2016 2016-05-05 Wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na Catalyst Pobierz
8/2016 2016-04-29 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 Pobierz
7/2016 2016-04-29 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 Pobierz
6/2016 2016-04-14 Informacja o założeniu spółki Money Logo sp. z o.o. sp. k. oraz o zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce Money Logo sp. z o.o. sp. k. Pobierz
5/2016 2016-04-07 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2015 r. Pobierz
4/2016 2016-02-29 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Pobierz
3/2016 2016-02-15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CAPITAL SERVICE S.A. Pobierz
2/2016 2016-02-15 Przedterminowy wykup obligacji serii D Pobierz
1/2016 2016-02-02 Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 Pobierz
37/2015 2015-12-22 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. Pobierz
36/2015 2015-12-22 Zmiany w składzie Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. Pobierz
35/2015 2015-12-15 Przydział obligacji serii G Pobierz
34/2015 2015-12-14 Emisja obligacji serii G Pobierz
33/2015 2015-12-14 Przydział obligacji serii F1 Pobierz
32/2015 2015-12-14 Emisja obligacji serii F1 Pobierz
31/2015 2015-12-14 Informacja o niedojściu emisji obligacji serii F do skutku Pobierz
30/2015 2015-11-03 Informacja o zawarciu istotnych umów Zarząd Pobierz
28/2015 2015-10-30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A. z dnia 29 października 2015 r. Pobierz
27/2015 2015-10-26 Informacja o zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce Recuperabit Sp. z o. o. Sp. k. Pobierz
26/2015 2015-10-26 Emisja obligacji serii F Pobierz
25/2015 2015-10-14 Przydział obligacji serii E1 Pobierz
24/2015 2015-10-14 Emisja obligacji serii E1 Pobierz
23/2015 2015-10-14 Przydział obligacji serii E Pobierz
22/2015 2015-10-11 Nabycie akcji serii A, B i C spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A. Pobierz
21/2015 2015-10-09 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CAPITAL SERVICE S.A. z dnia 8 października 2015 r. Pobierz
20/2015 2015-09-25 Informacja o założeniu spółki Recuperabit sp. z o.o. sp. k. Pobierz
19/2015 2015-09-24 Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy akcjonariuszom Spółki w związku z emisją obligacji serii E Pobierz
18/2015 2015-09-24 Emisja obligacji serii E Pobierz
16/2015 2015-08-01 Przydział obligacji serii D Pobierz
15/2015 2015-07-22 Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii B Pobierz
14/2015 2015-07-22 Informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem obligacji serii C Pobierz
13/2015 2015-07-17 Emisja obligacji serii D Pobierz
12/2015 2015-07-10 Przydział obligacji serii B i serii C Pobierz
11/2015 2015-07-01 Informacja o zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce Recoup Sp. z o. o. Sp. k. Pobierz
10/2015 2015-06-19 Emisja obligacji serii C Pobierz
9/2015 2015-06-13 Informacja o założeniu spółki Recoup sp. z o.o. sp. k. Pobierz
8/2015 2015-06-12 Emisja obligacji serii B Pobierz
7/2015 2015-06-11 Pierwszy dzień notowania obligacji serii A Pobierz
6/2015 2015-06-11 Prognoza wyników finansowych na 2015 r. Pobierz
5/2015 2015-06-03 Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst Pobierz
2/2015 2015-05-27 Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 Pobierz
1/2015 2015-05-27 Przydzielenie Emitentowi dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) Pobierz
Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88