close menu menu

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L

Capital Service spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, adres: ul. Janusza Korczaka nr 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000407127, posiadająca numer NIP 7582351711, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych, działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz zgodnie z pkt. 11 warunków emisji obligacji serii L zapisanych w ewidencji prowadzonej przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A, które zostały zgłoszone do Rejestru Zobowiązań Emitentów prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem MSCPS1020L zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji.

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączonym pliku – Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy