Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii L

28.08.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A. w restrukturyzacji:

czytaj dalej »

Obligacje serii L spółki Capital Service S.A. – zgoda Emitenta na uchwałę podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy z dnia 13 sierpnia 2020 r.

18.08.2020

W związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy Obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A., które miało miejsce w dniu 13 sierpnia 2020 r. oraz podjętą w ramach niniejszego Zgromadzenia uchwałą w przedmiocie braku zgody na składanie przez

czytaj dalej »

Obligacje serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.07.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L

22.07.2020

Capital Service spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, adres: ul. Janusza Korczaka nr 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000407127, posiadająca numer NIP 7582351711, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych,

czytaj dalej »

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii K

21.07.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

18.06.2020

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 roku współpracę ze spółką zakończył Pan Ovais Siddiqui – Wiceprezes Zarządu Capital Service S.A.

Od 01 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki składa się z jednego Członka Zarządu – Pana Kazimierza Dziełaka w roli Prezesa Zarządu.

czytaj dalej »

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii L

29.05.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

22.05.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 70/2018 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2018 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji

czytaj dalej »

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii K

30.04.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii L – obowiązkowy przedterminowy wykup

22.04.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Apel ZPF do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych

31.03.2020

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wystosował apel do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i innych najważniejszych organów/instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy w Polsce o wsparcie rynku obligacji korporacyjnych, który w czasie pandemii choroby COVID 19 znalazł się w dramatycznym położeniu,

czytaj dalej »

Apel FRRF ZPF do propozycji ustaw antykryzysowych UOKiK

26.03.2020

Apel o rezygnację z przyjęcia przepisów: Art. 8d –8f projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej »

Apel branży pożyczkowej do Prezesa Rady Ministrów

26.03.2020

My-podpisani niżej przedstawiciele organizacji samorządowych, reprezentujących rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych-zwracamy się do polskiego Rządu, w tym do Projektodawców ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

czytaj dalej »

Wspólne rekomendacje Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

23.03.2020

Sektor instytucji pożyczkowych, jak wiele innych branż, został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa SARS CoV-2. Stajemy dziś przed egzaminem z odpowiedzialności  wobec naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, inwestorów i kontrahentów.

czytaj dalej »

Apel Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Związku Przedsiębiorstw do Ministra Finansów.

20.03.2020

Publikujemy skierowany wczoraj do Ministra Finansów, wspólny apel Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Związku Przedsiębiorstw Finansowych o podjęcie pilnych działań, łagodzących skutki ekonomiczne pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

28.02.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

20.02.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 70/2018 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2018 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.01.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii L – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.01.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki Capital Service S.A.

22.01.2020

Informujemy, że z dniem 21 stycznia 2020 roku spółka Capital Service S.A. zakończyła współpracę z Dariuszem Łachowskim – Członkiem Zarządu.

Od 22 stycznia 2020 r. skład Zarządu spółki jest następujący:

czytaj dalej »

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

03.12.2019

Informujemy, iż z dniem 01 grudnia 2019 r. Pan Adam Kuszyk – kilkuletni Prezes Zarządu Spółki, od listopada br. jego Członek, został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Capital Service S.A.

Poniżej przedstawiamy aktualny skład organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

29.11.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

22.11.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 70/2018 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2018 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

20.11.2019

Informujemy, iż z dniem 18 listopada 2019 r. skład Zarządu został uzupełniony o Pana Ovais Siddiqui w randze Wiceprezesa Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

W związku z powyższym skład Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki Capital Service S.A.

05.11.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 października br. Pan Adam Kuszyk, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, pozostając w organie zarządzającym w roli Członka Zarządu. Natomiast funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 01 listopada br. Panu

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.10.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii L – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.10.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Obligacje serii L – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

30.08.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii L CAPITAL SERVICE S.A..

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.08.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.08.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.07.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2019: 1 244 536,51 zł (wg stanu na dzień 29.07.2019 r. – 2 452 741,98 zł)

czytaj dalej »

Obligacje serii K – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

28.06.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii K CAPITAL SERVICE S.A..

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

28.06.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW  na dzień 31.05.2019 r. wynosi 33 221,78 zł  (wg stanu na dzień 27.06.2019 r.- 1 065 749,58 zł)

czytaj dalej »

Zasady Dobrych Praktyk

15.05.2019

Dojrzewamy jako branża i w ramach samoregulacji wprowadzamy ważne zasady w obszarach wymagających pilnego zaadresowania. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych opracowaliśmy Zasady Dobrych Praktyk. Dokument określa zasady działania instytucji pożyczkowych w najistotniejszych obszarach.  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Zasad Dobrych Praktyk 

czytaj dalej »

Nowe prawo – nasz komentarz

01.03.2019

CSSA (KredytOK)  co do zasady pozytywnie ocenia inicjatywę legislacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłoszoną w formie projektu Ustawy z dnia 18 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Ustawa). Jednocześnie uważamy, że prezentowane uzasadnienie ustawy jest krzywdzące dla zdecydowanej większości instytucji pożyczkowych, które działają zgodnie z prawem.

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A.

01.02.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2019 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii L w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii L

czytaj dalej »

Capital Service pozyskał 13,1 mln zł z emisji obligacji

12.12.2018

Oferta 2,5-letnich papierów firmy pożyczkowej miała charakter prywatny i warta była do 15 mln zł. Spółka zapowiada zwiększenie emisyjnej aktywności w przyszłym roku, rozważa też ofertę publiczną. Oprocentowanie 2,5-letniego długu jest zmienne, a na moment emisji ustalono je na „nieco poniżej 8 proc.”.

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A.

11.12.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii K w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii K do nie więcej niż

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii I spółki Capital Service S.A.

04.10.2018

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 1 października 2018 r. Emitent dokonał wykupu 62 310 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii I oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach ich emisji.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

21.09.2018

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym

czytaj dalej »

Nowy członek Zarządu Capital Service S.A.

03.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. z dniem 1 września 2018 roku do Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. powołany został Pan Kamil Polikowski obejmując funkcję Członka Zarządu. Pan Kamil Polikowski dotychczas piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży. 

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

29.08.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 rok wynosi 1,21. 

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii G spółki CAPITAL SERVICE S.A.

02.08.2018

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („CSSA”, „Spółka”) informuje o zrealizowanym wykupie obligacji serii G spółki CAPITAL SERVICE S.A. Uchwała o emisji ww. obligacji została podjęta przez Zarząd CSSA 11 grudnia 2015 r. Przydział obligacji nastąpił 14 grudnia 2015 r.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.07.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I informuje, iż:

1.Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2018 wynosi 733 267,95 zł

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii J spółki CAPITAL SERVICE S.A.

19.07.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii J.
Obligacje serii J zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

29.06.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych, obliczonego na podstawie zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania rocznego za 2017 rok wynosi 2,32.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

21.06.2018

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym

czytaj dalej »

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

05.06.2018

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. informuje o zmianach w składzie organów spółki. W dniu 23 maja 2018 r. Walne Zgromadzenie spółki Capital Service S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Kazimierza Dziełaka – Członka Rady Nadzorczej.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Informacja o wskaźniku zadłużenia netto

30.05.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. przedstawia do wiadomości Obligatariuszy obligacji serii I, iż wysokość wskaźnika zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosi 1,72. W związku z powyższym konwenanty określone w warunkach emisji obligacji serii I zostały zachowane.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.04.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2018: 942 061,53 zł

czytaj dalej »

Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500 fax: 29 764 59 88
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500
fax: 29 764 59 88