Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii L

28.08.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A. w restrukturyzacji:

czytaj dalej »

Obligacje serii L spółki Capital Service S.A. – zgoda Emitenta na uchwałę podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy z dnia 13 sierpnia 2020 r.

18.08.2020

W związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy Obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A., które miało miejsce w dniu 13 sierpnia 2020 r. oraz podjętą w ramach niniejszego Zgromadzenia uchwałą w przedmiocie braku zgody na składanie przez

czytaj dalej »

Obligacje serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.07.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii L

22.07.2020

Capital Service spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce, adres: ul. Janusza Korczaka nr 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000407127, posiadająca numer NIP 7582351711, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 złotych,

czytaj dalej »

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii K

21.07.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

18.06.2020

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 roku współpracę ze spółką zakończył Pan Ovais Siddiqui – Wiceprezes Zarządu Capital Service S.A.

Od 01 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki składa się z jednego Członka Zarządu – Pana Kazimierza Dziełaka w roli Prezesa Zarządu.

czytaj dalej »

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii L

29.05.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

22.05.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 70/2018 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2018 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji

czytaj dalej »

Informacja o wartości przedmiotu zastawu obligacji serii K

30.04.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii L – obowiązkowy przedterminowy wykup

22.04.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

28.02.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

20.02.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 70/2018 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2018 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.01.2020

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii L – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.01.2020

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki Capital Service S.A.

22.01.2020

Informujemy, że z dniem 21 stycznia 2020 roku spółka Capital Service S.A. zakończyła współpracę z Dariuszem Łachowskim – Członkiem Zarządu.

Od 22 stycznia 2020 r. skład Zarządu spółki jest następujący:

czytaj dalej »

Zmiany w organach spółki CAPITAL SERVICE S.A.

03.12.2019

Informujemy, iż z dniem 01 grudnia 2019 r. Pan Adam Kuszyk – kilkuletni Prezes Zarządu Spółki, od listopada br. jego Członek, został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Capital Service S.A.

Poniżej przedstawiamy aktualny skład organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

29.11.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

22.11.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 70/2018 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2018 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

20.11.2019

Informujemy, iż z dniem 18 listopada 2019 r. skład Zarządu został uzupełniony o Pana Ovais Siddiqui w randze Wiceprezesa Zarządu spółki CAPITAL SERVICE S.A.

W związku z powyższym skład Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. jest

czytaj dalej »

Zmiany w składzie Zarządu spółki Capital Service S.A.

05.11.2019

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 października br. Pan Adam Kuszyk, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, pozostając w organie zarządzającym w roli Członka Zarządu. Natomiast funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powierzyła z dniem 01 listopada br. Panu

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.10.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

czytaj dalej »

Obligacje serii L – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.10.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A. („Spółka”) ustanowionych Uchwałą Nr 3/2019 Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r., zobowiązujących CAPITAL SERVICE S.A. do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji,

czytaj dalej »

Obligacje serii L – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

30.08.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii L CAPITAL SERVICE S.A..

czytaj dalej »

Obligacje serii L – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.08.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii L niniejszym komunikatem przekazuje informacje o wartości przedmiotu zastawu zabezpieczającego emisję ww. obligacji spółki CAPITAL SERVICE S.A.:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW

czytaj dalej »

Obligacje serii K – obowiązkowy przedterminowy wykup

23.08.2019

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A.

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.07.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 30.06.2019: 1 244 536,51 zł (wg stanu na dzień 29.07.2019 r. – 2 452 741,98 zł)

czytaj dalej »

Obligacje serii K – raport z wyceny portfela pożyczek i rachunku bankowego stanowiących ich zabezpieczenie

28.06.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A., w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K, przedstawia Obligatariuszom przedmiotowych obligacji raport biegłego rewidenta z wyceny portfela pożyczek oraz rachunku bankowego stanowiących zabezpieczenie emisji obligacji serii K CAPITAL SERVICE S.A..

czytaj dalej »

Obligacje serii K – informacja o wartości przedmiotu zastawu

28.06.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii K informuje, iż:

1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW  na dzień 31.05.2019 r. wynosi 33 221,78 zł  (wg stanu na dzień 27.06.2019 r.- 1 065 749,58 zł)

czytaj dalej »

Zasady Dobrych Praktyk

15.05.2019

Dojrzewamy jako branża i w ramach samoregulacji wprowadzamy ważne zasady w obszarach wymagających pilnego zaadresowania. Wspólnie z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych opracowaliśmy Zasady Dobrych Praktyk. Dokument określa zasady działania instytucji pożyczkowych w najistotniejszych obszarach.  Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Zasad Dobrych Praktyk 

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii L spółki CAPITAL SERVICE S.A.

01.02.2019

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2019 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii L w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii L

czytaj dalej »

Capital Service pozyskał 13,1 mln zł z emisji obligacji

12.12.2018

Oferta 2,5-letnich papierów firmy pożyczkowej miała charakter prywatny i warta była do 15 mln zł. Spółka zapowiada zwiększenie emisyjnej aktywności w przyszłym roku, rozważa też ofertę publiczną. Oprocentowanie 2,5-letniego długu jest zmienne, a na moment emisji ustalono je na „nieco poniżej 8 proc.”.

czytaj dalej »

Emisja i przydział obligacji serii K spółki CAPITAL SERVICE S.A.

11.12.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii K w trybie określonym w art. 33 punkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji serii K do nie więcej niż

czytaj dalej »

Wykup obligacji serii I spółki Capital Service S.A.

04.10.2018

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 1 października 2018 r. Emitent dokonał wykupu 62 310 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii I oraz terminowej wypłaty odsetek od ww. obligacji, zgodnie z harmonogramem przyjętym w warunkach ich emisji.

czytaj dalej »

Obligacje serii I – Obowiązkowy Przedterminowy Wykup

21.09.2018

Stosownie do treści pkt. 9.8.2. w związku z pkt. 9.8.1. Warunków Emisji Obligacji Serii I emitowanych przez CAPITAL SERVICE S.A., zobowiązujących Spółkę do realizacji obowiązkowego przedterminowego wykupu przedmiotowych obligacji, niniejszym Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. zawiadamia o obowiązkowym

czytaj dalej »

Nowy członek Zarządu Capital Service S.A.

03.09.2018

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej CAPITAL SERVICE S.A. z dniem 1 września 2018 roku do Zarządu CAPITAL SERVICE S.A. powołany został Pan Kamil Polikowski obejmując funkcję Członka Zarządu. Pan Kamil Polikowski dotychczas piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży. 

czytaj dalej »

Obligacje serii I – informacja o wartości przedmiotu zastawu

30.04.2018

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce w wykonaniu postanowień warunków emisji obligacji serii I ogłasza, iż:
1. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku ESCROW wg stanu na dzień 31.03.2018: 942 061,53 zł

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii F1

09.12.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 r. przydzielił obligacje serii F1 na kwotę 3.500.000,00 zł. Obligacje serii F1 Obligacje serii F1 są obligacjami dwunastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi, na okaziciela,

czytaj dalej »

Złożenie wniosków na GPW w Warszawie o wprowadzenie obligacji serii B i C na Catalyst

16.11.2015

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. informuje, iż dnia 13 listopada br. Spółka złożyła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wnioski o wprowadzenie obligacji serii B i C na Catalyst. Niezwłocznie po tym, jak Zarząd GPW w Warszawie 

czytaj dalej »

Zawarcie istotnych umów

30.10.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. informuje, iż w dniu 30 października 2015 r. zawarł istotne umowy. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w Raporcie bieżącym nr 30/2015 opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej GPW Catalyst

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii E1

12.10.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 12 października 2015 r.przydzielił obligacje serii E1 na kwotę 1.600.000,00 zł. Obligacje serii E1 są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi,

czytaj dalej »

Przydział obligacji serii E. Objęcie akcji spółki KOMTOD Sp. z o. o. S.K.A.

09.10.2015

Zarząd CAPITAL SERVICE S.A. z satysfakcją informuje, iż w dniu 9 października 2015 r. z sukcesem uplasował kolejną emisję obligacji, tym razem – serii E, na kwotę 1.600.000,00 zł. Obligacje serii E są obligacjami piętnastomiesięcznymi, niezabezpieczonymi,

czytaj dalej »

Komunikat Capital Service S.A.

30.09.2015

Zarząd spółki CAPITAL SERVICE S.A. jako Emitent obligacji serii A, B i C w wykonaniu przepisów art. 16 znowelizowanej ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., która weszła w życie 1 lipca 2015 r. informuje

czytaj dalej »

Dojście do skutku emisji obligacji serii D spółki Capital Service S.A.

30.07.2015

Z radością informujemy, iż CAPITAL SERVICE S.A. z sukcesem uplasowała obligacje serii D i pozyskała tym samym 1.770.000 zł. Po raz kolejny składamy podziękowania Naszym Inwestorom za zaufanie i powierzone środki.

czytaj dalej »

Dojście do skutku emisji obligacji serii B i serii C spółki CAPITAL SERVICE S.A.

13.07.2015

Miło nam poinformować, że Capital Service S.A. po raz kolejny zdobyła zaufanie inwestorów pozyskując 3,2 miliona złotych z obligacji. Od końca lutego tą drogą Spółka pozyskała na rozwój już ponad 6 milionów złotych. 

czytaj dalej »

Debiut obligacji serii A na Catalyst

15.06.2015

Obligacje serii A spółki CAPITAL SERVICE S.A. zadebiutowały na rynku Catalyst w dniu 12 czerwca 2015 r.! Zapraszamy do zapoznania się z informacją na ten temat  na stronie GPW CATALYST: relacja z debiutu obligacji

czytaj dalej »

Zapowiedź debiutu obligacji serii A na Catalyst

11.06.2015

Zgodnie z zapewnieniami obligacje serii A spółki CAPITAL SERVICE S.A. zadebiutują na rynku Catalyst już w dniu 12 czerwca 2015 r.! To z całą pewnością historyczny dzień dla Spółki. Dziękujemy Inwestorom – Obligatariuszom za okazane nam zaufanie.

czytaj dalej »

Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na Catalyst

03.06.2015

W dniu 3 czerwca 2015 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CAPITAL SERVICE S.A. Debiut już wkrótce!

czytaj dalej »

Złożenie wniosku na GPW o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst

22.05.2015

22 maja Spółka złożyła na GPW w Warszawie wniosek o wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst.  Tym samym debiut obligacji na tym rynku jest już bliski. O podjęciu stosownej uchwały przez GPW w Warszawie będziemy niezwłocznie informować

czytaj dalej »

Nowa strona Capital Service S.A.

19.05.2015

Nowa szata graficzna i wygodna nawigacja pomagają w szybkim wyszukiwaniu ważnych informacji z życia firmy. Serwis został podzielony na sekcję prezentującą profil firmy i sekcję poświęconą Inwestorom. 

czytaj dalej »

Emisja obligacji serii A zakończona sukcesem!

26.02.2015

Obligacje zostały objęte przez Inwestorów na kwotę blisko 3 milionów złotych. Jest to niewątpliwy sukces  i dowód zaufania,  jakim obdarzyli Spółkę Obligatariusze. Emisja obligacji spółki jest częścią długofalowej strategii,

czytaj dalej »
Capital Service S.A ul. Korczaka 73 07-409 Ostrołęka tel: 601 500 500
Capital Service S.A
ul. Korczaka 73
07-409 Ostrołęka
tel: 601 500 500